BetterManager Polityka prywatności

BetterManager, Inc ("BetterManager", "my", "nas" lub "nasz") docenia fakt, że korzystasz z naszych produktów i usług. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka") opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych ("Dane Osobowe"), kiedy korzystasz z (a) naszej strony internetowej www.bettermanager.co i wszystkich jej subdomen ("Strona"), (b) jakichkolwiek programów lub zasobów BetterManager, (c) naszych aplikacji mobilnych, (d) komunikacji mailowej i/lub przez telefon z nami; oraz (e) innych treści, aplikacji, systemów, funkcji, funkcjonalności, oprogramowania, informacji, produktów i usług oferowanych przez nas, które łączą się z niniejszą Polityką (łącznie "Produkty i Usługi").

Spis treści

1. wprowadzenie; pojęcia ogólne

2) Informacje zebrane przez nas;

a. Informacje, które zbieramy automatycznie

b. Informacje o użytkowaniu;

c. Informacje o lokalizacji;

d. Informacje przekazywane nam przez Państwa;

3. jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe;

4) Jak dzielimy się informacjami o Tobie ;

5) Prawa dzieci do prywatności;

6. linki do stron internetowych osób trzecich

7) Stosowanie plików cookie i innych mechanizmów śledzenia

8) Kalifornia nie śledzi ujawniania informacji

9. wtyczki, widżety mediów społecznościowych

10. przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych

11) Podstawa prawna naszego wykorzystania (tylko osoby z EOG)

12. bezpieczeństwo

13) Prawa do ochrony danych osobowych

14) Przechowywanie danych

15. zmiany w naszej polityce

16. kontakt z nami jest łatwy

1. wprowadzenie; pojęcia ogólne

Niniejsza Polityka pozostanie w pełnej mocy, nawet jeśli Twój dostęp, korzystanie i/lub udział w związku z Produktami i Usługami lub jakąkolwiek inną szczególną usługą, funkcją, funkcją, inicjatywą, promocją lub aktywnością oferowaną na lub poprzez Serwis zakończy się, wygaśnie, zostanie zawieszony lub dezaktywowany z jakiegokolwiek powodu. Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką, prosimy nie uczestniczyć, nie mieć dostępu i/lub nie korzystać z Serwisu, Produktów i Usług BetterManager lub jakiejkolwiek innej części Serwisu.

Niniejsza Polityka reguluje wyłącznie informacje zebrane przez nas w trakcie lub poprzez korzystanie przez użytkownika z Produktów i Usług i nie obejmuje żadnych informacji zebranych w inny sposób lub zebranych przez jakąkolwiek inną osobę trzecią, chyba że zostało to wyraźnie określone.

2) Informacje zebrane przez nas

Zebrane informacje wykorzystujemy do celów określonych poniżej w części zatytułowanej "Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe".

a. Informacje zbierane automatycznie. Zbieramy pewne informacje automatycznie o korzystaniu z naszej Usługi za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Możemy łączyć te informacje z innymi informacjami, które zebraliśmy na Państwa temat, w tym, w stosownych przypadkach, z Państwa nazwą użytkownika, imieniem i nazwiskiem oraz innymi danymi osobowymi. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Pliki cookie i inne mechanizmy śledzenia" poniżej.

b. Informacje o użytkowaniu. Automatycznie gromadzimy informacje o użytkowaniu, w tym nazwę domeny, typ przeglądarki i system operacyjny, przeglądane strony internetowe, kliknięte linki, adres IP, długość czasu spędzonego w Serwisie, odsyłający adres URL, stronę internetową lub inne źródło, które doprowadziło Cię do naszej Strony, czas dostępu oraz wszelkie identyfikatory urządzenia.

c. Informacje o lokalizacji. Ponadto możemy gromadzić różne rodzaje informacji o lokalizacji użytkownika, w tym informacje ogólne (np. adres IP, kod pocztowy) i bardziej szczegółowe (np. funkcje oparte na GPS w urządzeniach mobilnych używanych do uzyskania dostępu do Usługi), i możemy wykorzystywać te informacje do dostosowywania Usługi za pomocą informacji i funkcji opartych na lokalizacji. Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego i nie chce, aby urządzenie to przekazywało nam informacje o lokalizacji, może wyłączyć GPS lub inne funkcje śledzenia lokalizacji w swoim urządzeniu, o ile urządzenie to na to pozwala.

d. Informacje, które nam przekazujesz. BetterManager zbiera informacje od Ciebie, gdy zdecydujesz się je nam przekazać odwiedzając i/lub wchodząc w interakcję ze stroną internetową, produktami i usługami. Może to być np. prośba o usługi coachingowe, prośba o informacje od nas, zapisanie się do newslettera lub na naszą listę mailową, korzystanie z naszej strony internetowej lub inny kontakt lub połączenie z nami. Informacje, które zbieramy mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu lub telefonu komórkowego, informacje dotyczące Twojego zatrudnienia lub działalności zawodowej oraz informacje dotyczące konta finansowego.

3. jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

BetterManager wykorzystuje podane przez Ciebie dane i informacje w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującym prawem. Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe w celu dostarczania Produktów i Usług oraz w następujących celach biznesowych i komercyjnych:

● Aby zapewnić Państwu Usługę, komunikować się z Państwem w sprawie korzystania przez Państwa z naszej Usługi, odpowiadać na Państwa zapytania, realizować Państwa zamówienia oraz w innych celach związanych z obsługą klienta.

● Aby dostosować treści i informacje, które możemy wysyłać lub wyświetlać Tobie i innym użytkownikom.

● W celach marketingowych i promocyjnych. Na przykład możemy wykorzystać Twój adres e-mail, aby wysyłać Ci wiadomości o naszych produktach lub informacje, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również wykorzystać informacje, które poznaliśmy o Tobie, aby pomóc określić, kiedy i jak reklamować nasz Serwis na stronach internetowych osób trzecich, sieci reklamowych i usług. Jeśli w dowolnym momencie nie chcesz otrzymywać żadnych przyszłych komunikatów marketingowych lub chcesz usunąć swoje nazwisko z naszych list mailingowych, prosimy o kontakt w sposób wskazany poniżej.

● Aby lepiej zrozumieć naszych użytkowników, zarówno w sposób zagregowany, jak i zindywidualizowany, w celu ulepszenia naszej Usługi, reagowania na preferencje użytkowników oraz dla innych badań i analiz w celu ulepszenia naszych produktów, usług i biznesu.

● W celu zdiagnozowania problemów serwisowych lub technicznych.

● Zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa Produktu i Usług.

● Zgodnie z wymogami lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

4. jak dzielimy się informacjami o użytkowniku

BetterManager nie zajmuje się sprzedażą Twoich danych. Istnieją jednak cele biznesowe, dla których dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z pewnymi osobami trzecimi bez dalszego powiadamiania Cię o tym, jak przedstawiono poniżej:

- Przedstawiciele, konsultanci i osoby trzecie świadczące usługi: BetterManager, jak wiele firm, czasami zatrudnia inne firmy lub konsultantów do wykonywania pewnych funkcji związanych z działalnością. Przykłady takich funkcji to wysyłanie informacji, utrzymywanie baz danych i przetwarzanie płatności. Kiedy zatrudniamy inne podmioty do wykonywania tego typu funkcji, przekazujemy im tylko te informacje, które są im potrzebne do wykonywania ich specyficznych funkcji i wyłącznie dla naszych celów biznesowych. Z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszej Polityce lub jeśli nie poinformujemy Państwa inaczej, nasi dostawcy usług nie mają prawa wykorzystywać danych osobowych, które im udostępniamy, w sposób wykraczający poza to, co uznamy za konieczne dla celów biznesowych związanych z obsługą i/lub rozwojem i projektowaniem Usług i Produktów.

- Analizy stron trzecich: Korzystamy z narzędzi analitycznych innych firm, takich jak Google Analytics, aby zbierać, monitorować i analizować Informacje o użytkowaniu w celu poprawy funkcjonalności i łatwości obsługi oraz lepszego dostosowania Usługi do potrzeb naszych gości i użytkowników biznesowych. W związku z tym Informacje o użytkowaniu są udostępniane firmie Google, która posiada własną politykę prywatności określającą sposób wykorzystania takich informacji. Zachęcamy do zapoznania się z tą polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Google wykorzystuje takie informacje.

- Podmioty stowarzyszone: Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe naszym korporacyjnym podmiotom stowarzyszonym i zależnym; jednakże, jeśli to zrobimy, ich wykorzystanie i ujawnienie Państwa Danych Osobowych będzie podlegało niniejszej Polityce.

- Transakcje biznesowe: Możemy ujawnić Dane Osobowe w związku z proponowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej działalności, pod warunkiem że poinformujemy każdego potencjalnego nabywcę, że musi on wykorzystywać Państwa Dane Osobowe wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszej Polityce.

- Wymagania prawne: Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli wymaga tego prawo, nakaz sądowy, wezwanie do sądu, inne postępowanie prawne lub jeśli uważamy, że jest to uzasadnione w celu przestrzegania prawa, przepisów lub żądania prawnego; w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby; w celu rozwiązania problemu oszustw, bezpieczeństwa lub problemów technicznych; lub w celu ochrony naszych praw lub własności.

- Informacje zbiorcze i/lub niezidentyfikowane: Możemy ujawnić zbiorcze i/lub zanonimizowane informacje zebrane za pośrednictwem Usługi, a wykorzystanie i ujawnienie takich zbiorczych i/lub zanonimizowanych informacji przez nas lub osoby trzecie nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszej Polityki.

- Inne: Możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe dowolnej innej osobie za Państwa zgodą na ujawnienie.

5) Prawa dziecka do prywatności

Usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia, a BetterManager nie chce i nie stara się zbierać Danych Osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia ani świadomie pozwalać takim osobom na zostanie zarejestrowanym użytkownikiem Usług. Dane osobowe dziecka poniżej 18 roku życia, które jest członkiem Społeczności muszą być dostarczone przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka w jego imieniu. Jeśli odkryjemy, że zebraliśmy Informacje osobiste od dziecka poniżej 18 roku życia, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych systemów. Jeśli uważają Państwo, że Firma nieumyślnie zebrała informacje od dziecka poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem dpo@bettermanager.co.

6. linki do stron internetowych osób trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe osób trzecich, do których linki znajdują się w Serwisie, ani za informacje lub treści w nich zawarte. Należy pamiętać, że kiedy używasz linku, aby przejść z Serwisu do strony internetowej osoby trzeciej, nasza Polityka nie jest już obowiązująca. Twoje przeglądanie i interakcja na każdej stronie internetowej osoby trzeciej, w tym tych, które mają link na naszej stronie internetowej lub Usłudze, podlega zasadom i polityce tej strony.

7. Stosowanie plików cookie i innych mechanizmów śledzenia

My i nasi autoryzowani partnerzy wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie gromadzenia informacji do różnych celów. Technologie te mogą dostarczyć nam danych osobowych, informacji o urządzeniach i sieciach wykorzystywanych przez użytkownika do uzyskania dostępu do naszych stron internetowych oraz innych informacji dotyczących interakcji użytkownika z naszymi stronami internetowymi.

Jesteśmy partnerem stron trzecich do wyświetlania reklam na stronach internetowych lub do zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasi partnerzy zewnętrzni mogą wykorzystywać technologie takie jak pliki cookie do zbierania informacji o działaniach użytkownika na naszych stronach internetowych i innych witrynach w celu sugerowania reklam opartych na działaniach przeglądania i zainteresowaniach użytkownika. Jeśli chcesz, aby nie mieć te informacje wykorzystywane do celów służenia Ci reklamy oparte na zainteresowaniach, można zrezygnować klikając tutaj (lub jeśli znajduje się w Unii Europejskiej kliknij tutaj). Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania reklam i użytkownik nadal będzie otrzymywał ogólne reklamy.

Sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty mogą być wykorzystywane na naszych stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach elektronicznych, które wysyłamy do użytkownika. Pomagają nam one w dostarczaniu plików cookie, liczeniu wizyt w naszych witrynach internetowych, zrozumieniu wykorzystania i skuteczności kampanii oraz określeniu, czy wiadomość e-mail została otwarta i wykorzystana. Możemy otrzymywać raporty oparte na wykorzystaniu tych technologii przez naszych zewnętrznych dostawców usług na zasadzie indywidualnej i zbiorczej.

Używamy Lokalnych Obiektów Magazynowych ("LSO") takich jak HTML5 do przechowywania informacji o zawartości i preferencjach. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia zarządzania do usuwania obiektów LSO HTML5. Strony trzecie, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia pewnych funkcji na naszych stronach internetowych lub wyświetlania reklam w oparciu o aktywność przeglądania stron internetowych przez użytkownika, wykorzystują obiekty LSO, takie jak HTML5 i Flash, do zbierania i przechowywania informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania usługami LSO w technologii Flash, należy kliknąć tutaj.

Logi:

Jak to jest w przypadku większości stron internetowych i usług dostarczanych przez Internet, zbieramy pewne informacje i przechowujemy je w plikach dziennika podczas interakcji z naszymi stronami internetowymi i usługami. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP) oraz typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, adresy URL stron odsyłających/wychodzących, system operacyjny, znacznik daty/czasu, wyszukiwane informacje, preferencje lokalne i językowe, numery identyfikacyjne związane z urządzeniami użytkownika, operatora sieci komórkowej oraz informacje o konfiguracji systemu. Od czasu do czasu łączymy dane osobowe z informacjami zgromadzonymi w naszych plikach dziennika, co jest niezbędne do ulepszenia naszych stron internetowych i usług. W takim przypadku będziemy traktować połączone informacje zgodnie z niniejszą Polityką.

Analityka:

Zbieramy informacje analityczne, gdy użytkownik korzysta z Witryn, aby pomóc nam je ulepszyć. Możemy również udostępniać anonimowe dane na temat działań użytkownika w naszych Witrynach zewnętrznym dostawcom usług analitycznych.

8. Kalifornia nie śledzi ujawniania informacji

Obecnie nasze systemy nie rozpoznają żądań przeglądarki "do-not-track". Możesz jednak wyłączyć pewne śledzenie, jak omówiono powyżej (np. poprzez wyłączenie plików cookie). Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia, kliknij tutaj.

9. Wtyczki, widżety mediów społecznościowych

Nasza strona może zawierać funkcje i widżety mediów społecznościowych, takie jak przycisk Facebook Like i przycisk "Udostępnij to", a także inne interaktywne mini-programy, które działają na naszej stronie i umożliwiają działanie niektórych funkcji (np. blogów i komentarzy). Funkcje te mogą gromadzić adres IP, stronę odwiedzaną w naszej witrynie lub inne informacje, a także mogą ustawiać pliki cookie lub wykorzystywać inne technologie śledzenia, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji i do innych celów. Funkcje te są wyświetlane na naszej stronie, ale są hostowane przez osoby trzecie i podlegają ich własnej polityce prywatności, a nie tej.

10) Przekazanie danych osobowych

Informacje dla Stanów Zjednoczonych

Jeśli znajdują się Państwo poza granicami Stanów Zjednoczonych, Państwa dane osobowe zostaną przekazane i będą przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, które mogą nie mieć takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj, w którym się Państwo znajdują. Podjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Państwa Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Obejmuje to, w razie potrzeby, wdrożenie Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania Danych osobowych z EOG do krajów spoza EOG. Dalsze szczegóły mogą być dostarczone na żądanie.

11. Podstawa prawna naszego wykorzystania (tylko osoby z EOG)

Jeśli znajdują się Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG"), nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania Danych Osobowych opisanych powyżej będzie zależała od danych Danych Osobowych oraz konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy.  

Jednakże, zazwyczaj będziemy gromadzić Dane Osobowe od Państwa tylko w przypadku, gdy potrzebujemy ich do wykonania umowy z Państwem lub Wspólnotą, do której Państwo należą, gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Państwa interesów związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności, lub gdy mamy Państwa zgodę na takie przetwarzanie. W niektórych przypadkach możemy mieć również prawny obowiązek zbierania od Państwa Danych Osobowych.

Jeżeli poprosimy Państwa o podanie Danych Osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy z Państwem, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy Państwa, czy podanie Państwa Danych Osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (jak również o możliwych konsekwencjach w przypadku niepodania Danych Osobowych).  

Podobnie, jeżeli gromadzimy i wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek osoby trzeciej), w odpowiednim czasie wyjaśnimy Państwu, jakie są te uzasadnione interesy.

Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują dodatkowych informacji dotyczących podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej czynności przetwarzania, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji "Kontakt" poniżej.

12. bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Należy pamiętać, że pomimo naszych najlepszych starań, żadne środki bezpieczeństwa danych nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Należy podjąć kroki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do hasła, telefonu i komputera, między innymi poprzez wylogowanie się po skorzystaniu ze wspólnego komputera, wybranie solidnego hasła, którego nikt inny nie zna lub nie jest w stanie łatwo odgadnąć, oraz utrzymywanie loginu i hasła w tajemnicy.

13) Prawa do ochrony danych osobowych

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dają pewnym osobom prawa dotyczące ich Danych osobowych. Prawa te mogą obejmować następujące kwestie (na przykład, jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG lub jest użytkownikiem konsumenckim, który jest mieszkańcem Kalifornii):

Dostęp, poprawianie aktualizacji lub żądanie usunięcia. Możesz mieć prawo dostępu do danych osobowych, które mamy w odniesieniu do Ciebie. Dla użytkowników będących konsumentami, którzy są mieszkańcami Kalifornii, obejmuje to prawo do żądania tego, jakie Dane Osobowe są gromadzone lub ujawniane w celach biznesowych. Jeśli chcesz uzyskać dostęp (w formacie przenośnym), poprawić, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych, do których nie masz dostępu bezpośrednio na stronie BetterManager, możesz to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji "Kontakt" poniżej. Nie sprzedajemy Danych Osobowych naszych użytkowników będących konsumentami.

Jeśli znajdujesz się w EOG, możesz mieć następujące dodatkowe prawa:

Sprzeciw wobec przetwarzania, ograniczenie przetwarzania lub żądanie przeniesienia. Ponadto, jeśli znajdują się Państwo na terenie EOG, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa Danych Osobowych lub zażądać przeniesienia Państwa Danych Osobowych. Ponownie, mogą Państwo skorzystać z tych praw kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych podanych w sekcji "Kontakt z nami" poniżej.

Rezygnacja. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z wysyłanych przez nas e-maili marketingowych w dowolnym momencie. Możesz skorzystać z tego prawa klikając na link "unsubscribe" lub "opt-out" w wysyłanych przez nas e-mailach marketingowych. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), należy wskazać swoje preferencje w "Ustawieniach prywatności" w Produktach i Usługach BetterManager lub na stronie internetowej BetterManager lub skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji "Kontakt" poniżej. Rozpatrzenie prośby o rezygnację może zająć do 10 dni roboczych.

Wycofanie zgody. Podobnie, jeżeli gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Państwa Dane Osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych dokonywane na podstawie zgodnych z prawem podstaw przetwarzania innych niż zgoda.

Prawo do złożenia skargi. Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony danych na nasze gromadzenie i wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym są dostępne tutaj).

Odpowiadamy na wszystkie prośby otrzymane od osób chcących skorzystać z praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Możemy poprosić o przedstawienie nam dokumentu tożsamości wydanego przez rząd lub innego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia tożsamości i uprawnienia do korzystania z praw do ochrony danych oraz w celu zapewnienia, że zapewniamy dostęp do informacji, które odnoszą się do właściwej osoby.

Więcej informacji można uzyskać u naszego inspektora ochrony danych (DPO):
Oliver Waller, dpo@bettermanager.co

14) Przechowywanie danych

Zachowujemy dane osobowe, które gromadzimy, gdy mamy bieżącą uzasadnioną potrzebę biznesową, aby to zrobić (na przykład, aby zapewnić Państwu usługę, o którą prosiliście lub aby spełnić odpowiednie wymogi prawne, podatkowe lub księgowe). Gdy nie będziemy mieli bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Państwa Danych Osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Państwa dane zostały zapisane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowamy Państwa dane i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

15. zmiany w naszej polityce

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie jej treści. Wykorzystanie Danych Osobowych, które zbieramy obecnie, podlega Polityce obowiązującej w czasie, gdy takie Dane Osobowe są wykorzystywane. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce, które w istotny sposób wpłyną na nasze praktyki w odniesieniu do danych osobowych, które wcześniej zebraliśmy, lub w przypadku, gdy będziemy zobowiązani do uzyskania Państwa zgody na takie zmiany, powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem o takich zmianach, publikując ogłoszenie w naszym serwisie lub kontaktując się z Państwem bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

16. Kontakt z nami jest łatwy

Będziemy szczęśliwi, mogąc usłyszeć od Ciebie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub niniejszej Polityki, lub jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i potrzebujesz dostępu do tego powiadomienia w innym formacie, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@bettermanager.co.  

Niniejsza Polityka została ostatnio zaktualizowana: 12 sierpnia 2022 r. i opisuje, w jaki sposób przetwarzaliśmy Dane Osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać wersję demonstracyjną, masz pytanie lub potrzebujesz pomocy? Podziel się swoim zapytaniem poniżej.

Klikając "Akceptuj wszystkie pliki cookie", zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu poprawy nawigacji na stronie, analizy użytkowania strony i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.