Profil trenera

Poznaj jednego z naszych niesamowitych trenerów!

Debra Lamfers
Szkolenie
Języki

Debra Lamfers

To jest jakiś tekst wewnątrz bloku div.
Biografia

Debra ma ponad 20-letnie doświadczenie jako trener przywództwa i przedsiębiorca pracujący z firmami z listy Fortune 500 w różnych branżach, w tym w technologii, opiece zdrowotnej i marketingu. Debra angażuje liderów w celu zwiększenia ich zdolności do zarządzania zmianami i wykorzystania talentów ich zespołów. Jej klienci wiedzą, że mogą jej zaufać, że będzie ich słuchać, stawiać wyzwania i działać jako katalizator wspierający ich w dążeniu do osiągnięcia celów.

Jest wolontariuszką w Humanitarian Coaching Network (HCN), gdzie prowadzi coaching dla klientów w Organizacji Narodów Zjednoczonych w wielu krajach, w tym w Hiszpanii, na Węgrzech i w Zimbabwe. Debra jest również mentorką w SHE-CAN, organizacji non-profit łączącej profesjonalne kobiety w USA z młodymi liderkami z krajów po konfliktach zbrojnych w celu wygrania stypendiów na studia i zostania agentkami zmian.

Debra jest profesjonalnym certyfikowanym trenerem (PCC) przez International Coaching Federation i posiada certyfikat Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) nadany przez The Coaches Training Institute. Mieszka w San Francisco Bay Area.